Liên hệ

Nước mắm Truyền thống Tân Phú - OCOP 4 * Số 1 Nam Định

TDP 21, TT Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

0916883222

phuong.vmfc@gmail.com